Splošni pogoji poslovanja


Preprosto naročanje

Telefon 082 00 55 55
Pripravite si seznam izdelkov, ki jih želite naročiti, za pomoč uporabite pisno naročilnico, ki je priložena h katalogu in nas pokličite na tel. št. 082 00 55 55. Naročila sprejemamo od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Spletna trgovina - www.shop.si
Vaše naročilo pa lahko vsak dan v letu, 24 ur na dan, oddate v naši spletni trgovini. Hkrati se lahko prijavite na naše spletne novice in prejemali boste najnovejše ponudbe, ki jih ni v katalogu. Naročilo lahko pošljete tudi neposredno na: shop@shop.si


Pisna in fax naročila
Izpolnite pisno naročilnico in jo pošljite po pošti, poštnino smo mi poravnali za vas, ali pa nam jo pošljite po telefaksu na: 05/373-40–24. Veselimo se vašega naročila.

Pogodba je sklenjena, ko prodajalec prejme naročilo, razen če prodajalec kupca, takoj ko je mogoče obvesti, da določenega blaga ni na razpolago ali ga, takoj ko je mogoče, obvesti, da ne sprejema naročila (obstoječi dolgovi, mladoletnost, ...). Kupec lahko prekliče naročilo skladno s splošnimi pogoji.


Plačilo

Po povzetju
Kupnino preprosto poravnate ob dobavi izdelkov. Pri prevzemu odkupne pošiljke in plačilu kupnine Vam pošta zaračuna še poštno provizijo za prenos kupnine (1,07% od vrednosti, oziroma najmanj 1,05 EUR in največ 5,36 EUR) po njihovem veljavnem ceniku. Informativni ceniki Pošte Slovenije
S kreditno kartico
Sprejemamo večino v Sloveniji razširjenih kreditnih kartic, seznam je na pisni naročilnici. Plačilo izvedemo na dan, ko paket zapusti naše skladišče in samo v višini vrednosti pošiljke. Pri pisnem naročilu nam naročilnico, zaradi vaše varnosti, pošljite v zaprti kuverti.
Glede zapadlosti plačila se šteje, da je blago dobavljeno, ko je oddano na pošto. Prodajalec ni dolžan dobaviti oz. izročiti blaga, če kupec ne poravna zapadle kupnine. Če je kupec v zamudi s plačilom, dolguje tudi zakonite obresti in stroške opominov, ki ne smejo presegati višine zamudnih obresti.


Dobava

Prodajalec dobavi naročeno blago v celoti ali v delnih dobavah. Rok za dobavo znaša 15 dni delovnih dni od prejema naročila, oziroma največ 3 mesece. Prodajalec blago dobavi, če je na razpolago. Če prodajalec v roku 3 mesecev blaga ne more dobaviti, je pogodba razvezana. Prodajalec ne odgovarja, če blaga ni mogel dobaviti. Prodajalec kupca, takoj ko je mogoče, obvesti o dobavi blaga, za katero ne velja 15 dnevni rok, kot tudi o tem, da je pogodba razvezana. Strošek pošiljanja blaga znaša 4,95 €, ne glede na število dobav iz enega naročila, kar ne velja, če je bilo blago vrnjeno in ponovno poslano zaradi razlogov na strani kupca. Prodajalec pošiljki priloži račun in druge dokumente (garancijski list, navodilo za uporabo, ...), če je s predpisom tako določeno, razen če je kupec listine že prejel. Dejanja ob dobavi, prevzemu blaga lahko za kupca opravi kdorkoli, ki živi na označenem naslovu.


Katalog

V katalogu so navedeni glavni podatki o izdelkih, modeli so dodani zaradi obvestila o videzu izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov. Prodajalec na vidnem mestu označi veljavnost kataloga, označenih cen prodajalec v tem času ne spreminja. Prodajalec mora kupca najkasneje po prejemu naročila obvestiti o napaki v katalogu. Shop d.o.o. si pridržuje pravico do napak pri opisu in ceni izdelka, ki so nastale pri tisku. Kupec lahko naroči brezplačni natisnjeni katalog ali si ogleda ponudbo in oglaševanje na elektronskem naslovu www.shop.si.


Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za napake izdelka in za obveznosti iz garancije v skladu z zakonom. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga kupec prejme ob dobavi blaga. Garancija velja eno leto, šteto od izročitve blaga. Servis na podlagi uveljavljanja garancije opravlja prodajalec sam. Prodajalec ni dolžan računati s posebnimi potrebami kupca glede uporabe blaga in ne odgovarja za nastalo škodo, zaradi nemožnosti uporabe blaga. Prodajalec v svojih evidencah hrani podatke o posameznem nakupu vsakega kupca. Kupec lahko do svojih podatkov dostopa na podlagi pisne zahteve.


Pravice kupca

Kupec lahko v 14 dneh od dneva, ko je prejel blago, sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ta rok je izjemoma daljši, če kupec ob dostavi blaga še ni prejel podatkov, za katere ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov Ur. L št 14/2003, čl. 43b – 43č) določa, da morajo biti kupcu obvezno izročeni na trajnem nosilcu - kupec lahko v tem primeru odstopi od pogodbe v 14 dneh od prejema obveznih podatkov, vendar najkasneje v treh mesecih od prejema blaga. Sporočilo je pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Kupec vrne blago, nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 14 dneh po obvestilu o odstopu, razen če kupec ni kriv, da je blago uničeno, pokvarjeno ali izgubljeno. Prodajalec najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne že opravljena plačila, v nasprotnem primeru dolguje posebno kazen - desetino prejetih plačil za vsakih 30 dni zamude. Strošek pošiljanja nosi kupec. Če je kupec neupravičeno vrnil blago, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa povrne nastale stroške. Kupec vrne blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo- Izjave, pripombe ali ugovore, ki se tičejo oglaševanja ali pogodbe, sporoči kupec na naslov Shop d.o.o. Godovič 155, 5275 Godovič ali na telefon 082 00 55 55.

 


Opis tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Izdelke lahko naročite na naslednje načine:

  • Vpis kataloške številke izdelka, ki je označena v katalogu preko Naprednega iskanja
   • V naslednjem koraku izberete barvo izdelka in želeno velikost
   • S pritiskom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« izdelek položite v nakupovalno košarico
   • S tem nakup še ni končan
  • Brskanje po kategorijah in izdelkih
   • Pri želenem izdelku izberite barvo in velikost
   • Nad kat. št. se pojavi informativni status dobavljivosti izdelka
   • S pritiskom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« izdelek položite v nakupovalno košarico
   • S tem nakup še ni končan
  • Listanje virtualnih katalogov
   • Izdelke lahko povečate, si ogledate opis izdelka ali jih s klikom na kvadrat, prikličete v spletno trgovino, kjer izberete barvo in velikost
   • Nad kat. št. se pojavi informativni status dobavljivosti izdelka
   • S pritiskom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« izdelek položite v nakupovalno košarico
   • S tem nakup še ni končan
  • V košarici, ki jo prikličete s klikom na simbol košarice, lahko spreminjate število izdelkov, ki jih želite naročite, izdelke dodajate ali brišete iz košarice, izpraznite celotno košarico, izberete način dostave in zaključite nakup.
  • V naslednjem koraku se lahko prijavite v »Prijavite se«, kjer imate shranjene svoje podatke iz prejšnjih nakupov ali nadaljujete z nakupom brez registracije tako, da izpolnite zahtevana polja za dostavo blaga.
  • Paket lahko prejmete tudi na drugi naslov od tistega kjer živite in kamor prejemate kataloge. Nove naslove za dostavo paketov lahko dodajate v »Moj račun«.
  • Sedaj še izberete želen način dostave in način plačila, ki vam najbolj ugaja. S tem nakup še ni končan.
  • V zadnjem koraku kliknite na gumb »Oddajte naročilo«.
  • Na zaslonu se bo izpisala številka vašega naročila.
  • Če se vam številka naročila ni izpisala, naročilo ni bilo pravilno oddano.
  • V primeru, da ste vpisali vaš elektronski poštni naslov, Vam bomo poslali potrdilo o naročilu po elektronski poti.
  • Spremembe in popravke naročila ali naslova ter plačila lahko sporočite na shop@shop.si ali na telefonsko številko 082 00 55 55.

  Varstvo osebnih podatkov

  Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja.
  Shop d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Shop d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke uporabnikov za potrebe dostave naročila, statistike, priprave in selekcije katalogov, za raziskavanje trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

  Vaši podatki so za izpolnitev naročila in dostavo paketa posredovani tudi našim pogodbenim partnerjem. To nam omogoča, da zagotovimo nemoten proces končne izvedbe vašega naročila in da vas lahko obvestimo o morebitnih spremembah ob dostavi.

  Za potrebe kontaktiranja in obveščanja Shop d.o.o. uporablja različne načine komunikacije z uporabniki kot so telefon, pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Pridobljene podatke Shop d.o.o. obdeluje le za lastne potrebe do preklica privolitve uporabnika. V času upravljanja osebnih podatkov ima uporabnik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od podjetja Shop d.o.o. zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.

  Vašega e-mail naslova nikoli ne prodajamo in ne dovolimo, da bi ga nepooblaščeno uporabila katerakoli tretja oseba. Kadar se odločite za prejemanje naših e-novic, je Vaš e-mail naslov varno shranjen v naši podatkovni bazi. Če e-novic ne želite več prejemati, jih lahko kadarkoli odjavite s pomočjo obrazca v Moj profil.
  Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

  Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

  Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili. O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.


  Stvarne napake

  Podjetje SHOP d.o.o. posluje skladno z zakonom o varstvi potrošnikov ki v 37 členu določa:

  37. člen

  (1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
  (2) Napaka je stvarna:
  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  (3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
  (4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

  37.a člen

  (1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
  (2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
  (3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

  37.b člen

  (1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
  (2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
  (3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  37.c člen

  (1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
  – odpravi napako na blagu ali
  – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  – vrne plačani znesek.
  (2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
  (3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

  37.č člen

  (1) Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.
  (2) Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.


  Avtorske pravice

  Vse slike, logotipi, opisi izdelkov in gradivo objavljeno na spletni strani www.shop.si je avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba ali posredovanje v druge medije nista dovoljena in sta protizakonita. Kopiranje, uporaba ali razmnoževanje je možno le s pisnim privoljenjem.

  Vse znamke, logotipi in slike so zaščitene in so last njihovih lastnikov oz. družb. Copyright © OTTO (GmbH & Co KG), 22172 Hamburg. Vse pravice pridržane.


  Veljavnost pogojev

  Ti pogoji veljajo od dne njihovega sprejema. Splošni pogoji poslovanja so natisnjeni vidno tudi v katalogu in objavljeni na elektronskem naslovu prodajalca: www.shop.si


  Pritožbe in sporu

  SHOP d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
  SHOP d.o.o. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

  V primeru težav se lahko kupec poveže s prodajalcem SHOP d.o.o. preko telefonske številke 082 00 55 55 ali preko elektronske pošte na shop@shop.si.
  Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

  SHOP d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmerje med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si SHOP d.o.o. po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


  Izvensodno reševanje sporov

  Skladno z zakonskimi normativi SHOP d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

  SHOP d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

  Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.